miércoles, 12 de noviembre de 2008

L'ESPORT, UNA NECESSITAT SOCIAL


El títol d’aquest escrit no és tant sols això, és una afirmació en la que creiem profundament.

El fet de practicar esport ens aporta valors enriquidors des de molts àmbits diferents: fem salut, treball en equip, compartir esforç amb companys, millora la cohesió social d’una col·lectivitat, pels joves pot convertir-se en una activitat positiva per enriquir-se com a persones, i sobretot, en competició es representa a un territori.

Però m’entristeix veure com a casa nostra, Albinyana, tot i tenir espais destinats per aquest ús, des de l’administració més propera, l’Ajuntament, no es promociona l’esport.

Cal dir que les instal·lacions de les que disposem es posen a disposició d’esportistes de fora del municipi, evidentment pagant una quantitat simbòlica.

També cal saber que existeix un equip de futbol, el “Bonaterra”, que està subvencionat per l’Ajuntament amb 400€ i que en canvi no pot entrenar a les instal·lacions municipals.

Promocionar l’esport no és tant sols deixar anar uns quants euros i amb això ja es té la consciència tranquil·la, NO!

Sóc del parer que el que realment proporciona satisfacció personal és veure com el treball de mantenir unes instal·lacions amb el seves corresponents equipament i programar les diferents modalitats esportives per als nostres infants, joves i fins i tot gent gran, dóna com a resultat una sana convivència entre veïns, un sentiment de pertinença al poble quan aquest està representat en competicions, la il·lusió de anar millorant dia a dia i la superació personal de qui practica esport.

Evidentment, tot això comporta treball, un treball dedicat als veïns, un treball de programar diferents activitats pensant en tots els col·lectius de població de tots els nuclis del municipi.

Bé només em resta animar-vos a practicar esport... encara que hagueu d’anar a un altre municipi per poder fer-ho.