sábado, 27 de octubre de 2007

LES MANCANCES DEL CEIP JOAN PERUCHO EN AUGMENT.L’escola del poble té greus problemes en tots els sentits. I no podem ignorar que és la única escola que tenim. És la nostra escola, la de tots.

L’Ajuntament no aporta solucions eficients als problemes que li planteja el Consell Escolar.

El principal problema: no hi ha conserge ni el volen contractar. I el que no acaben d’entendre és que no només té la funció d’obrir i tancar la porta durant les hores lectives, desconeixen o no volen conèixer que aquesta figura, dins la comunitat educativa té un ampli ventall de funcions, l’objectiu de les quals és donar resposta immediata a les necessitats del centre, dels alumnes i del professorat.

D’altra banda, en la part que ja està en funcionament del nou edifici, hi ha una cuina totalment equipada per fer el menjar en el mateix centre. Només calen els cuiners/es que la facin funcionar.

Des de principis de curs hi ha un nombre important d’alumnes que utilitzen el servei de menjador, els quals estan menjant amb sistema de càtering. A què s’està esperant per millorar la qualitat del servei? Tenen tota la instal·lació a punt per fer-ho, simplement han de contractar els treballadors per fer-la funcionar.

Un altre aspecte important: des del mateix moment en què la Generalitat contracta l’empresa que ha construït l’edifici, l’Ajuntament sabia les obligacions a què estava compromès segons contracte firmat amb el Departament d’Educació:

- Facilitar tot tipus de subministrament a l’edifici (elèctricitat, aigua, connexions a la xarxa de clavegueram, telèfon, gas...)
- Facilitar l’accés rodat per a vehicles.
- Facilitar els accessos a l’edifici des del carrer sense barreres arquitectòniques i amb passos especials per minusvàlids

De tots aquest compromisos tot i contraure’ls des del 2006, ha arribat l’inici de curs al setembre de 2007 i no han estat previstos, de tal manera que s’ha hagut de llogar un generador per tenir electricitat, no s’han connectat els desaigües de residuals a la xarxa municipal, no hi ha telèfon.... No han tingut prou temps de contractar els serveis amb les companyies en quasi be 2 anys?? Queda ben clar la manca d’interès i la poca eficiència per part de l’Ajuntament.

Pel que té a veure amb el funcionament diari de l’escola:

Des de fa ben poc la nostra escola formava part d’una ZER (escoles rurals) la qual la integraven dues escoles més. Aquestes tres escoles compartien material educatiu i el professorat d’especialitats (música, anglès i educació física). Ara, fa poc més d’un curs, ja som una escola autònoma amb els professors d’aquestes especialitats exclusivament per la nostra escola. Però i el material??? Això no ho tenim i és evident que des d’un Ajuntament se sap que el creixement implica més inversió en els serveis municipals. Un d’aquest serveis és l’ensenyament a primària o dit d’una altra manera el CEIP Joan Perucho, el qual depèn dels diners dels pares per invertir en material educatiu.

Quan ha comprat l’Ajuntament material d’educació física? MAI. Quan han comprat material audiovisual per anglès? MAI. Quan han comprat instruments i material per música? MAI.

Crec que queda ben demostrat la poca importància que té l’educació dels nois i noies del nostre poble per l’alcalde i el seu equip.

Personalment crec que la inversió s’ha de fer per al futur, i el futur son els nostres joves. Aquí hi ha futur?? Si no tenim ni present, com hem de tenir futur!!!