martes, 10 de julio de 2007

Divendres 29 de juny, a les 21h. es va celebrar el primer Ple extraordinari de la recentment inaugurada legislatura.

Va ser un Ple en el que es van repartir les regidories, es van nomenar tinents d’alcalde i s’estipulava les retribucions econòmiques a percebre.

Així doncs, us informo dels responsables de les diferents àrees municipals.

Quim Nin: Urbanisme
Francisco Cohard: Obres públiques, serveis, via pública, personal i Hisenda.
Mª Fermina Merchan: Governació, Educació, Gent Gran, Participació Ciutadana.
Pedro Melero: Medi Ambient i política forestal, Mobilitat, Noves Tecnologies i Agricultura.
Silvia Maldonado: Joventut, Dona, Turisme i Sanitat
Ester Hernandez: Cultura, Esports, Serveis Socials i Promoció Laboral.

La Junta de Govern la formen: Quim Nin, Francisco Cohard, Mª Fermina Merchan i Ester Hernandez.

La regidora Silvia Maldonado tindrà una dedicació a mitja jornada amb la retribució corresponent a la categoria d’Administratiu i la corresponent alta a la Seguretat Social.

Per assistència als Plens tots els regidors que hi assisteixin tindran una indemnització de 120€ per Ple. Els Plens es celebraran cada 3 mesos, i en cas extraordinari, quan ho cregui oportú l’alcalde.

Per assistència a la Junta de Govern, els regidors que la componen tindran una retribució de 120€ cada un. La periodicitat de les Juntes serà d’una cada setmana.

Una altra dada que crec important que conegueu és les existències de les arques municipals el dia de la constitució del nou Ajuntament (16/06/2007):

A la caixa de la corporació: 311,07€
A Caixa Tarragona: 16.181,86€
Al Banc Santander C.H. 8.320,67€
A Caixa Agrària d’Albinyana 15.348,75€
A “La Caixa” 124.331,62€ (*)
A Caixa Catalunya 11.100,06€
TOTAL..................... 175.594,03€

Fins aquí tot seria normal si no fos perquè els diners que figuren com a saldo a “La Caixa” (*) és la resta d’una pòlissa de crèdit de 190.000€, dels quals s’han gastat 66.000€ i que hauran de retornar íntegrament (els 190.000) el proper més d’agost.

Per tant, com podeu veure l’Ajuntament té un saldo negatiu, és a dir en números vermells, vermells!!

Perquè, a més a més, hi ha tot un munt de conceptes mensuals a pagar: nòmines, pagues extres d’estiu, la recollida de brossa, el manteniment d’enllumenat públic, telèfons, seguretat social,.... Bé, que us haig d’explicar! tothom sap que hi ha unes depeses fixes cada mes a qualsevol llar, empresa i com no Ajuntament.

El que no us puc dir és la quantitat de l’import pendent de pagament de les factures acumulades, ja que les últimes que ens han deixat veure son corresponents a l’any 2005.

Albinyana va bien!
Ja estem a ple estiu, és temps de gaudir de l’aire lliure, dels dies mes llargs, de prendre el sol, d’un bon bany...

A Albinyana podem estar ben orgullosos de l’espai públic per fruir d’un bon bany i prendre el sol que tenim. Si mires tot el contorn des d’aquest punt és magnífic, envoltat de muntanyes i vinyes.

Però alguna cosa ha fallat. Mentre totes les piscines municipals de la comarca estaven a punt per obrir les seves portes al més de juny, a Albinyana no arribava prou aigua per omplir-la a primers de juliol.

Jo no tinc piscina a casa, però pel poc que se sobre el tema tinc entès que a qualsevol piscina li cal un manteniment continuat tant hivern com estiu per tenir-la en bones condicions.

En aquest cas estem parlant d’un bé públic, patrimoni de tots, del qual l’Ajuntament té el DEURE de vetllar pel seu estat, manteniment, etc. per tal de que els Albinyanencs i Albinyanenques puguin fruir-lo.

En fi, tot i estar ben entrat el mes de juliol, ja podeu anar a la piscina.